KVKK Başvuru Formu

Kalmaksan Endüstriyel Kalıp ve Makina Sanayi Anonim Şirketi KVKK Gereğince Başvuru Formu

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere (“Başvuru Sahibi”) belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13/1. maddesi hükmü uyarınca; veri sorumlusu olan Kalmaksan Endüstriyel Kalıp ve Makina Sanayi A.Ş.’ne (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “yazılı” ve Türkçe olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki usullerle tarafımıza iletilebilir.

II. BAŞVURU USULÜ

Kanun ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak (http://www.kalmaksankalip.com) web adresinde yer alan başvuru formatını kullanarak;

  1. Keçiliköyosb Mah. Yusuf Karaoğlu Cad. No:5 YUNUSEMRE / MANİSA adresine (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır) ıslak imzalı dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla,
  2. Tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da tarafımıza daha önce ilettiğiniz ve Şirketimiz bünyesinde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama (bu uygulamanın ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla) vasıtasıyla; başvurunuzu (info@kalmaksankalip.com) e- mail adresine mail ile ileterek kullanabilirsiniz. İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kanun’un 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’unun 13/2. maddesi hükmü gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

a.Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

İsim/Soyisim

 

T.C. Kimlik Numarası/T.C. vatandaşı olmayanlar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

 

Telefon Numarası

 

E-posta (Bu bilgiyi vermeniz halinde talebiniz hakkında size daha hızlı cevap verebileceğiz)

 

Adres (tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi)

 

 

b.Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile olan ilişkisi (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

   Müşteri 

   Ziyaretçi 

   İş Ortağı

   Diğer 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu: 

 

   Eski çalışan

Çalışılan yıllar:

 

   Diğer

   İş Başvurusu/Özgeçmiş paylaşımı yapan kişi

Tarih:

 

   Üçüncü kişi firma çalışanı 

Çalışılan firma ve pozisyon bilgisi:

c.Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu: 

 

 

Başvuru Sahibinin Kanun kapsamındaki talebi

 

 

d.Lütfen başvuruya vereceğimiz yanıtın bildirilme yöntemini seçiniz.

 

 

☐     Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐     E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yolu seçmeniz halinde size daha hızı dönüş yapabileceğiz.)

☐     Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu ile Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amaçlanmıştır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi 

Adı Soyadı:

 

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

 

UYARI: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.