KVKK Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Mevzuat Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz KALMAKSAN ENDÜSTRİYEL KALIP VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ olarak çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirketiniz ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin, Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla Şirketiniz tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

KALMAKSAN ENDÜSTRİYEL KALIP VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

TARİH:..............


RIZAM VARDIR:

Ad-Soyad
İmza

RIZAM YOKTUR

Ad-Soyad
İmza